מבני תעשייה

בית קירור מג'דל

תכנון רישוי ונהול הקמה

2006

קירור ומפעל בצקים 

קדמת הגליל

2012

מפעל חברת מרכבים

פארק צבאים

בית שאן

2018

מרכז מסחרי

2018

מפעל פלסטי-סיטי

פארק צבאים

בית שאן

2018

מבנים ציבוריים

שני מבני גני ילדים  דו כיתתיים 4 גנים

2014 - כפר עין קניה

מבנה משולב - תחנה לבריאות המשפחה ומועדון יום לקשיש

2017

מרכז מבקרים מסעדה וקפה בר

2018

DR. NAJI'S HOUSE

2012